Ένα νέο κενό ασφαλείας ήρθε στο προσκήνιο και αφορά όσους χρησιμοποιούν online υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, όπως το Dropbox και το Box.

Το κενό ασφαλείας θέτει σε κίνδυνο τα αποθηκευμένα αρχεία, αφού μπορούν να βρεθούν στα λάθος χέρια, αν οι χρήστες έχουν προηγουμένως μοιράσει το link προς αυτά σε άλλους.

Αυτός ο τρόπος διαμοιρασμού εξυπηρετεί αρκετούς, ωστόσο τα links μπορούν να γίνουν γνωστά σε τρίτους οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία.

Όπως ανακοίνωσε το Dropbox, έχει προχωρήσει στην απενεργοποίηση όσων link βρέθηκαν να έχουν επηρεαστεί από το κενό, ενώ, επιπρόσθετα, εξέδωσε και ένα patch που διορθώνει το πρόβλημα.