Οι κακόβουλοι χρήστες χρησιμοποιούν κατά κόρον επιθέσεις τύπου phishing με σκοπό να δελεάσουν τον χρήστη-θύμα και να επιτύχει η επίθεσή τους.

Στη προκειμένη περίπτωση οι hackers πραγματοποίησαν την επίθεση phishing μέσω e-mail το οποίο ήταν μεταμφιεσμένο σε αναβάθμιση της Adobe.

Ο χρήστης είχε την εντύπωση ότι επιλέγοντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη νέα αναβάθμιση της Adobe. Αντί για αυτό ο χρήστης θα οδηγηθεί σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα μέσω της οποίας οι hackers θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες από τον χρήστη-θύμα.

Η ίδια η Adobe γνωρίζει την ύπαρξη της συγκεκριμένης μεθόδου απάτης και έχει προειδοποιήσει τους χρήστες και τώρα και στο παρελθόν.