Η Apple συνεχίζει να αναβαθμίζει το iWork (Pages, Numbers, Keynote) στο iCloud με την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών χρηστών, προσθήκη νέων υποστηριζόμενων αρχείων και αύξηση του προσφερόμενου χώρου αποθήκευσης. 

Τόσο στο Pages όσο και στο Numbers και στο Keynote έχουμε αύξηση των χρηστών που μπορούν να εργαστούν σε ένα αρχείο από 50 στους 100. 

Στο Pages προστέθηκε η δυνατότητα export σε ePub, ενώ στο Numbers η δυνατότητα export σε CSVΟ μέγιστος όγκος ανά αρχείο εγγράφου που αποθηκεύεται στο iCloud μέσω του iWork αυξήθηκε στο 1GB από τα 200MB. Αντίστοιχα, το μέγιστο όριο ανά φωτογραφία στα αρχεία του iWork στο iCloud αυξήθηκε από 5ΜΒ στα 10MB. 

Στα νέα χαρακτηριστικά της σουίτας iWork στο iCloud έχουμε επίσης τη δημιουργία διαδραστικών 2D γραφημάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το iWork για το iCloud συνεχίζει να θεωρείται beta υπηρεσία από την Apple

TAGS