Αφού πρώτα ενσωμάτωσε τον αισθητήρα αναγνώρισης χειρονομιών Leap Motion σε laptop (βλ. HP Envy Leap Motion SE), η HP κυκλοφορεί πλέον και το αντίστοιχο περιφερειακό πληκτρολόγιο για οποιονδήποτε επιθυμεί να προσθέσει τέτοια λειτουργικότητα στο Windows PC του.

Το HP Leap Motion Keyboard θα είναι διαθέσιμο σύντομα με τιμή $99 (περίπου €70) και υποστηρίζεται από Windows 7 και Windows 8.