Η Microsoft προχώρησε στην αναβάθμιση της έκδοσης του Office για iPad, με την προσθήκη της δυνατότητας εξαγωγής σε αρχείο pdf να ξεχωρίζει.

Εκτός από την εξαγωγή σε PDF των εγγράφων που δημιουργεί κανείς σε Word, Excel και PowerPoint, το αναβαθμισμένο Office για iPad, εμφανίζονται οι δυνατότητες κατηγοριοποίησης και οργάνωσης των φύλλων εργασίας του Excel, μαζί με την δημιουργία πινάκων και η Presenter View δυνατότητα στο Powerpoint που βοηθά την προβολή σε έναν projector.

Επίσης, όπως αναφέρει το e-pcmag.gr, είναι εφικτή η χρήση γραμματοσειρών τρίτων και της επεξεργασίας φωτογραφιών μέσα από το Word.