Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στο εξωτερικό του αεροσκάφους να «αισθάνεται» πιθανές ζημιές και προβλήματα, σαν το ανθρώπινο δέρμα, αναπτύσσει η ΒΑΕ Systems.

Ειδικότερα, μηχανικοί του Advanced Technology Centre δουλεύουν πάνω σε ένα «έξυπνο δέρμα» το οποίο θα φέρει δεκάδες χιλιάδες αισθητήρες που θα κάνουν μετρήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τις ασκούμενες πιέσεις και την κίνηση εν γένει.

Το «δέρμα» αυτό θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της «υγείας» των αεροσκαφών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων πριν αυτά εκδηλωθούν σε μεγάλο βαθμό. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης τακτικών ελέγχων στο έδαφος και την έγκαιρη αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων.