Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Vodafone επενδύει συστηματικά στον τομέα της Τηλεϊατρικής και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας.

Το δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο της Vodafone, το οποίο σήμερα παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη που αγγίζει το 100%, καθιστά εφικτή τη λειτουργία του Προγράμματος της Τηλεϊατρικής, ώστε να παρέχει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες σε όλους, ανεξάρτητα με το πού κατοικούν.

Σήμερα, το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής εφαρμόζεται σε 10 Περιφέρειες της χώρας, και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σε νησιά όπως η Ανάφη, οι Λειψοί, αλλά και σε Δήμους όπως το Διδυμότειχο και Αρριανών Ροδόπης.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής καλύπτει πέραν των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, και τις ομάδες πληθυσμού που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» (π.χ. παχύσαρκοι, καπνιστές, κ.ά.). Το Πρόγραμμα αφορά στη διαδικασία λήψης εξετάσεων (όπως ένα καρδιογράφημα) μέσω ειδικού εξοπλισμού, σε ασθενείς ενός περιφερειακού ιατρείου και την ηλεκτρονική αποστολή τους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone. Οι ειδικευμένοι ιατροί (για παράδειγμα καρδιολόγος) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αξιολογούν τις εξετάσεις και αποστέλλουν τη συμβουλή τους με τον ίδιο τρόπο.

Η «Τηλεϊατρική» δίνει τη δυνατότητα παροχής προληπτικής ιατρικής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, εφόσον καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί και παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους άμεσα από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Η Vodafone, επενδύει στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, τα τελευταία 6 χρόνια. Από το 2008, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την οργάνωση και υποστήριξη της Vodafone, το συντονισμό του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, μέλη του οποίου αποτελούν οι συμμετέχοντες Δήμοι, τη συμμετοχή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως το κεντρικό νοσοκομείο και την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση της εταιρείας Vidavo.