Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το 2010.

Η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας την περίοδο 2007-2009 (σε αξία πωλήσεων) ήταν ελαφρώς ανοδική, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων (σε τεμάχια) την ίδια περίοδο ήταν υψηλότερος (3,3%).

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τα αποτελέσματα μελέτης με θέμα "Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας" που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE.

Από το 2009 και μετά, παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για "έξυπνα κινητά" (smartphones), καθώς στο καταναλωτικό κοινό έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες των εν λόγω κινητών. Η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται από μικρό αριθμό εταιρειών (αντιπροσώπων / εισαγωγέων).

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παραγωγικές μονάδες συσκευών κινητής τηλεφωνίας, οι δε πολυεθνικές εταιρείες (κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας), είτε διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω θυγατρικών εταιρειών, είτε μέσω τρίτων εταιρειών οι οποίες λειτουργούν ως αντιπρόσωποί τους.

Η ζήτηση για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας έχει άμεση σχέση με την καταναλωτική τηλεπικοινωνιακή ανάγκη και κατ' επέκταση με τις σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Το δίκτυο λιανικής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

To δίκτυο λιανικής των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς) και το δίκτυο λιανικής των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 6 επιχειρήσεων, για τις χρήσεις 2007 και 2008.

Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, οι συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών παρουσίασαν μείωση το 2008 (κατά 7,4%). Το ίδιο περίπου ποσοστό μείωσης (7,6%) εμφάνισε και το συνολικό μικτό κέρδος, γεγονός που οδήγησε στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 33,5%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των λοιπών λειτουργικών εξόδων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή το 2008/2007 (οριακή αύξηση 0,6%). Τα παραπάνω οδήγησαν στη μείωση των συνολικών καθαρών κερδών (προ φόρου) κατά 33,8%. Τα κέρδη EBITDA επίσης μειώθηκαν κατά 27,2%.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία φαίνεται ότι επηρεάζει και την εξεταζόμενη αγορά, της οποίας τα μεγέθη, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία προβλέπεται ότι θα κινηθούν πτωτικά το 2010.

Για τα προσεχή έτη, η ζήτηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς θα εξαρτηθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν.