Η γνωστή μηχανή αναζήτησης στο Ιντερνέτ Google και ο γαλλικός εκδοτικός οίκος Hachette Livre ανακοίνωσαν σήμερα πρωτόκολλο συμφωνίας, που ρυθμίζει τις συνθήκες ψηφιοποίησης από τον αμερικανικό γίγαντα έργων στη γαλλική γλώσσα που τα δικαιώματά τους κατέχει ο γάλλος εκδότης.

«Πρόκειται για μία κατ’ αρχήν συμφωνία τέτοιου τύπου που υπογράφει η Google με γάλλο εκδότη», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός διευθυντής της Hachette Livre Αρνό Νουρί, τονίζοντας πως η συμφωνία δεν είναι αποκλειστική και εξασφαλίζει «τον σεβασμό των δικαιωμάτων του γαλλικού εκδοτικού οίκου».

Η συμφωνία, που αφορά 40.000 με 50.000 έργα, τα οποία σήμερα είναι απρόσιτα και αφορούν αποκλειστικώς τη Γαλλία, θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 6μηνο, τόνισε ο Νουρί.

«Οι κύριες ρήτρες του πρωτοκόλλου συμφωνίας προορίζονται να επεκταθούν σε όλους εκείνους από τους Γάλλους εκδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν», πρόσθεσε.

Βάσει της συμφωνίας εναπόκειται στην Hachette Livre (Όμιλος Lagard?re) να αποφασίσει ποια βιβλία θα διατίθενται ψηφιακά στο Google Books. Αυτά μπορεί να προτείνονται είτε μέσω ψηφιακής μορφής, είτε να χρησιμοποιηθούν με άλλες εμπορικές μορφές, όπως εκτύπωση κατόπιν αιτήματος», τονίζουν οι δύο υπογράφοντες.

Η Hachette θα ανακτήσει τα ψηφιακά αρχεία του Google, θα διατηρήσει τα δικαιώματα των ψηφιοποιημένων βιβλίων και θα καθορίσει τις τιμές διάθεσής τους.

«Με αυτή τη συμφωνία δεν επιζητήσαμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα της ψηφιοποίησης από το Google στο παρελθόν και ο οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δικαστικές διώξεις εναντίον του», τόνισε ο Νουρί.

Το Google ήδη έχει ψηφιοποιήσει χωρίς άδεια και παρά τις προειδοποιήσεις των δικαιούχων περισσότερα από 12 εκατ. βιβλία την τελευταία 6ετία και έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών διώξεων και το 2009 έχει καταδικασθεί για πλαστογραφία από δικαστήριο των Παρισίων, μετά την αγωγή των εκδόσεων La Martini?re και του Εθνικού Συνδικάτου Εκδόσεων (SNE). Ο ιντερνετικός γίγας έχει εφεσιβάλλει την απόφαση.

«Η ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας, όμως το μοντέλο της συμφωνίας μέσω συμβολαίου είναι σύμφωνο με τα σχέδια των εκδοτών», τονίζει από την πλευρά του ο διευθυντής του Google Books Νταν Κλάνσι.