Από την ηλικία των 5 ξεκινούν την επαφή τους με το διαδίκτυο τα Ελληνόπουλα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που έγινε σε 524 μαθητές, ηλικίας 10-14 ετών.

Από τα 5, αλλά και κάτω από αυτή την ηλικία, μπαίνει στο διαδίκτυο το 6,5% των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Από την ηλικία των 6 μπαίνει το 10,7%, ενώ από εκείνη των 7 το 12,9%. Η ηλικία των 8 είναι εκείνη κατά την οποία το μεγαλύτερο ποσοστό (24,6%) πρωτομπαίνουν στο ίντερνετ, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Σχεδόν το 100% των παιδιών δημοτικού χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και έχουν λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης: κυρίως στο Facebook (36,7%) και στο Viber (36,7%), ενώ ακόμα και στο Snapchat (αποστολή σε αυστηρά επιλεγμένους χρήστες φωτογραφίας ή βίντεο, που σε λίγα δευτερόλεπτα διαγράφεται) είναι εγγεγραμμένο το 8,8%.

Το 60% των γονιών παρακολουθούν τις δραστηριότητες των παιδιών. Το 20.3% είναι δίπλα τους και επιβλέπουν συνεχώς, το 29,9% παρακολουθούν περιοδικά, το 20,6% ελέγχουν το ιστορικό περιήγησης και το προφίλ των παιδιών τους, ωστόσο μόνο το 4,2% μπλοκάρει συγκεκριμένες ιστοσελίδες με ειδικό λογισμικό.

Σημαντικός είναι ο χρόνος που αφιερώνουν καθημερινά τα παιδιά στο διαδίκτυο. Το 43,4% αφιερώνει μια ώρα, το 38,8% 2-3 ώρες. Το 9.6% αφιερώνει 4 ώρες, ενώ επί 5 ώρες και πάνω είναι καθημερινά συνδεδεμένο το 8,2% των παιδιών.