Η Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη περνά στη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης, την Europeana, η οποία μέχρι το 2025 φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την μνήμη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως αυτός διασώζεται στα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, τα Ιστορικά και Οπτικοακουστικά Αρχεία.
Το πρόγραμμα για την «Ψηφιοποίηση της Σύγχρονης Τέχνης» ((Digitising Contemporary Art), παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2011, προκειμένου να ενισχυθεί η οnline «απεικόνιση» της σύγχρονης τέχνης ως βασικό μέσο έκφρασης και ανεκτίμητο «οικοδόμημα» της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Σε αυτό συμμετέχουν 25 εταίροι από 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο συνδεδεμένες χώρες, η Κροατία και η Ισλανδία.

Από την Ελλάδα, συμμετέχει η Εθνική Πινακοθήκη με 605 μεταπολεμικά αριστουργήματα της, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Φρυσίρα.

Συνολικά, 21 μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα της Ευρώπης θα ψηφιοποιήσουν σε χρονικό διάστημα άνω των 30 μηνών, περίπου 27.000 σύγχρονα έργα τέχνης και 2.000 συναφή έγγραφα, καθιστώντας αυτά διαθέσιμα μέσα από τον δικτυακό τόπο της Europeana.

 Μέχρι τις 23 Ιουλίου 2013, τα μεταδεδομένα των ψηφιοποιημένων αντικειμένων θα καταγραφούν, θα εμπλουτιστούν, θα τοποθετηθούν σε κοινό πλαίσιο και θα συγκεντρωθούν, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη Europeana, η οποία μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 14,6 εκ. αντικείμενα, ενώ από την έναρξη λειτουργίας της, το Νοέμβριο του 2008, έχουν καταγραφεί εκατομμύρια επισκέψεις.