Τα δύο τρίτα των εφήβων δε χρησιμοποιούν υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, όπως το Facebook Places και το Foursquare, ενώ την ίδια ώρα περίπου οι μισοί δεν τα έχουν ακούσει καν, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, που δημοσιεύει η Telegraph. Συγκεκριμένα, το 48% των εφήβων δε γνωρίζει την ύπαρξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ενώ το 58% δε βρίσκει κάποιο νόημα στη χρήση τους, όπως κατέδειξε η δημοσκόπηση του Dubit, υπηρεσίας με αντικείμενο την επικοινωνία των νέων.

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες "κυκλοφορούν" στο Διαδίκτυο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ακόμα δε δείχνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Το Facebook Places, πάντως, είναι πολύ πιο δημοφιλές από το Foursquare, αφού συγκεντρώνει ποσοστό 30% των εφήβων, έναντι μόλις 5% του δεύτερου.