Ανάγκη για απλοποιημένες διαδικασίες και όχι για πολυπλοκότητα έχει ο επιχειρηματικός κόσμος. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το περιοδικό [email protected] του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες για διασύνδεση, συνεργασία και ευελιξία, κάτι που ωστόσο δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στις διαδικασίες, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιτυχία των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η εταιρική αδράνεια, η έλλειψη ξεκάθαρων προτεραιοτήτων από την ανώτερη διοίκηση καθώς και η κακή αξιοποίηση των δυνατοτήτων λύσεων τεχνολογίας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τους οποίους παρουσιάζεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ενεργειών που οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι κάνουν και αυτών που πράγματι κάνουν, αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών.

Η έρευνα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της SAP και ανατέθηκε στο [email protected], διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 700 στελεχών επιχειρήσεων διαφορετικού κλάδου, μεγέθους και τόπου και στόχος της οποίας ήταν να σκιαγραφηθούν οι βαθύτεροι παράγοντες που κρύβονται πίσω από την πολυπλοκότητα στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 74% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η πολυπλοκότητα που συναντάται στις λειτουργίες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και, πιο σημαντικό, ότι η τεχνολογία δεν φαίνεται να βοηθά στην επίλυση ολόκληρου του προβλήματος.

Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η τεχνολογία περιορίζει την ικανότητά τους να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους.

Ωστόσο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να δράσει καταλυτικά για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια αναμένεται να καταγραφεί αύξηση της τάξης του 165% στην ικανότητα των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες, μέσω τεχνολογικών εργαλείων και να οδηγούνται τελικά στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

«Ο πρώτος τρόπος για να μειωθεί η πολυπλοκότητα είναι να αφιερωθεί χρόνος και πόροι για την επίλυση του προβλήματος», δήλωσε ο καθηγητής του Wharton School Μόρις Κόεν.

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως οι εταιρείες δεν έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο φαινόμενο της πολυπλοκότητας. Είναι προφανές ότι η έλλειψη προσοχής δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε ο ίδιος.