Την έγκρισή τους για το τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ θα δώσουν σε ψηφοφορία την ερχόμενη Τρίτη οι ευρωβουλευτές

Η οδηγία θα τεθεί τον Ιούνιο του 2017 και θα περιλαμβάνει σαφείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο νομοθετικό πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες.