Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου και ώρα 09:30 ενημερωτική ημερίδα για το έργο “Social Keys for social entrepreneurship” (ακρωνύμιο “SOCIAL KEYS”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος Erasmus+, και συγκεκριμένα του Άξονα «Συνεργασία για την Kαινοτομία και την Aνταλλαγή καλών πρακτικών».

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση του έργου “Social Keys for Social Entrepreneurship”, των στόχων και των επιμέρους δράσεών του, καθώς επίσης και η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Στην ημερίδα θα παρευρεθούν Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και συγκεκριμένα: εργαζόμενοι στον κλάδο, άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν, εκπαιδευτές, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και κοινωνικών εταίρων και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος στην ημερίδα;

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων της ΕΕΔΕ, κ. Στελλιάννα Καβαλλιεράτου (e-mail: [email protected], τηλ. +30210211200 εσωτ.*402) και κ. Φανιάννα Γκόφα, (e-mail: [email protected], τηλ. +30210211200 εσωτ.*405) ή εγγραφείτε στο site του έργου www.socialkeys.eu.

Λίγα λόγια για το έργο “Social Keys for Social Entrepreneurship”

Το Έργο “Social Keys for Social Entrepreneurship” αφορά στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στη δημιουργία Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο αυτής. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του Κοινωνικού Επιχειρηματία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στις τέσσερις  συμμετέχουσες στο έργο χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία), μέσω της χρήσης  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως ενός από τους πιο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας
Η επικύρωση των προσόντων των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Η δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον εν λόγω τομέα

Το έργο υλοποιείται από την ΕΕΔΕ (συντονιστής εταίρος) και από τους ξένους εταίρους Scuola Nazionale Servizi Foundation (Ιταλία), DIESIS COOP (Βέλγιο), Caritas Archidiecezji Gdanskiej (Πολωνία) και Regione Umbria Servizio  Istruzione (Iταλία).  Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί  το Νοέμβριο του 2017.