Μειώνεται κι άλλο το κόστος περιαγωγής στην ΕΕ. Οι εταιρείες δεν μπορούν να χρεώνουν πάνω από 35 λεπτά ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης, συν τον ΦΠΑ, και πάνω από 11 λεπτά ανά λεπτό εισερχόμενης.