Εβδομήντα καθηγητές φυσικής, βρέθηκαν στο Δήμο Ανωγείων στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Οι καθηγητές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από Λύκεια χωρών της Ευρώπης, συμμετέχουν στο πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι η επιμόρφωση και η χρήση ψηφιακών πληροφοριών, μεταξύ άλλων και αστρονομικών, για την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους.

Στα Ανώγεια όπου βρέθηκαν, ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης τους ενημέρωσε για την ιστορία του τόπου, παρατήρησαν το φεγγάρι μέσα από αυτοσχέδια τηλεσκόπια και κατόπιν επισκέφτηκαν το αστεροσκοπείο στο Σκοίνακα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όσοι καθηγητές συμμετέχουν, επισκέπτονται χώρους με βάσεις δεδομένων από όπου αντλούν γνώσεις (για παράδειγμα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο) τις οποίες στη συνέχεια μέσω εργασιών τους, σύμφωνες με το μαθησιακό μοντέλο του αντικειμένου που ασχολούνται, τις παρουσιάζουν σε επιτροπές του ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης και σε ομάδες συναδέλφων τους.