Ινστιτούτο έρευνας για το Διαδίκτυο ιδρύει η Google στο Βερολίνο με τη συνεργασία ενός ιστορικού πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο «Χούμπολντ» του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι το ινστιτούτο θα ιδρυθεί το φθινόπωρο και θα εξετάσει την εξέλιξη του Διαδικτύου και την επίδρασή του στην κοινωνία, την επιστήμη, την πολιτική και την οικονομία.

Τα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το νέο ίδρυμα θα χρηματοδοτηθεί με 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ μετά το διάστημα αυτό θα πρέπει να βρει άλλους πόρους. Στο εγχείρημα συνεργάζονται επίσης το Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου και το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Βερολίνου.Πηγή: inews.gr
TAGS