Έχοντας καταλάβει τη δύναμη των διαφημιστικών της υπηρεσιών και θέλοντας να δώσει κίνητρα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιήσουν το AdWords προς όφελος τους, η Google δημιουργεί μια πιστωτική κάρτα! Σε συνεργασία με την Mastercard, σύντομα θα εκδώσει μια κάρτα με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς ετήσια προμήθεια με σκοπό να βοηθήσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να αυξήσουν τα κέρδη τους, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσω του AdWords, κάτι που ίσως σε μια άλλη περίπτωση δε θα τολμούσαν εξαιτίας της έλλειψης μετρητών.

Το πιστωτικό όριο της κάρτας θα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και η Google Mastercard θα είναι διαθέσιμη, αρχικά σε επιλεγμένους χρήστες, πολύ σύντομα.

Πηγή: gugoo.gr
TAGS