Η πρώτη εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχωσης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλάδους της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο www.miclusterjobs.com. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να προσλάβουν εξειδικευμένα στελέχη όσο και σε υποψήφιους που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.

Το νέο σύστημα e-recruitment αντιστοιχεί τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τα προφίλ των υποψηφίων για γρήγορη, στοχευμένη και αποτελεσματική εύρεση στελεχών. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοινώνουν τις θέσεις τους στον δικτυακό τόπο, χρησιμοποιώντας τις σχετικές παραμέτρους για τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται. Στη συνέχεια, ένα προηγμένο σύστημα αντιστοίχισης εξετάζει τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, ώστε να εντοπίσει και ενημερώσει μόνο τους πλέον κατάλληλους.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία λαμβάνει μόνο σχετικά βιογραφικά, βαθμολογημένα και ταξινομημένα ανάλογα με την καταλληλότητά τους.

Οι εργοδότες μπορούν αυτόματα, πριν καν ανοίξουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Μπορούν, επίσης, να αξιολογήσουν τη συνολική εμπειρία τους και να απορρίψουν αυτόματα ή να εγκρίνουν την αίτηση για συνέντευξη.

Η ανακοίνωση των θέσεων εργασίας και η υποβολή των εργασιακών προφίλ των υποψηφίων στο σύστημα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, επιχειρήσεις και υποψήφιοι μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι μεν μπορούν να μην γράψουν το όνομα της εταιρείας στην αγγελία και οι δε να επιλέξουν τις εταιρείες στις οποίες θέλουν να στείλουν το βιογραφικό τους.

H εξειδικευμένη εφαρμογή e-recruitment αναπτύχθηκε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη mi-Cluster για τη δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και διαθέσιμων θέσεων". Στόχος του συστήματος www.miclusterjobs.com είναι να βοηθήσει στη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.