Η Microsoft ανακοίνωσε την κυκλοφορία πέντε νέων ενημερώσεων ασφάλειας για την επιδιόρθωση 15 ευπαθειών σε Windows, Excel, SharePoint και Groove, όπου και οι πέντε ενημερώσεις έχουν αξιολογηθεί ως “κρίσιμες”. Η Microsoft συνήθως κυκλοφορεί λιγότερες ενημερώσεις, εκτός από τον Αύγουστο που κυκλοφόρησε 22 ενημερώσεις.πηγή: secnews.gr