Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών για όσους ασχολούνται με την κοινωνική μηχανική (social engineering), αφού μπορούν να συλλέξουν πολλές πληροφορίες για τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά.
Ένα νέο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη συλλογή πληροφοριών από τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως για το Facebook, μειώνοντας έτσι το χρόνο ολόκληρης της διαδικασίας η οποία θα γινόταν χειροκίνητα.

Το Fbpwn είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί Java και στέλνει μαζικά αιτήματα φιλίας, ανάλογα με λίστα προφίλ που ορίζουμε. Στη συνέχεια αναμένει μέχρι ο χρήστης να αποδεχτεί το αίτημα και «τραβάει» όλα τα δεδομένα από τον λογαριασμό του, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύει σε ένα τοπικό φάκελο.

Το εργαλείο αυτό είναι κατάλληλο για χρήστες που δεν γνωρίζουν προγραμματισμό και θέλουν να συλλέγουν δεδομένα μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Πηγή: secnews.gr
TAGS