Το νέο Εθνικό Κέντρο Διαδικτυακής Ασφάλειας άρχισε πλέον να λειτουργεί για τη Νέα Ζηλανδία. Σκοπός του Οργανισμού είναι να προστατέψει κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες σημαντικών υποδομών, από διαδικτυακές απειλές.
Ο Υπουργός Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών της χώρας δήλωσε ότι η παγκόσμια απειλή από διαδικτυακές επιθέσεις είναι μια πραγματικότητα, η οποία συνεχώς παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Αυτό σημαίνει πως κανένας δεν έχει ανοσία στο συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε η Νέα Ζηλανδία. Οι διαδικτυακές επιθέσεις μπορούν να κλονίσουν τη σταθερότητα σημαντικών υποδομών της χώρας, κυβερνητικές υπηρεσίες και την οικονομία, για αυτό η αντιμετώπιση τους πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Η γραμμή που θα ακολουθήσει ο οργανισμός ασφάλειας, είναι αρχικά να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, αλλά και η ενημέρωση των αρμοδίων για τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.


Πηγή: secnews.gr