Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό οργανισμών και επιχειρήσεων, έχει την πεποίθηση ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές ασφάλειας που έχουν υιοθετήσει για την προστασία της πληροφοριακής τους υποδομής υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας, καλύπτοντας έτσι οποιοδήποτε ενδεχόμενο διαδικτυακής απειλής. Βάση πρόσφατης έρευνας το 43% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν από ένα σύνολο 9.600 εταιρειών, πιστεύουν ότι όχι μόνο έχουν υιοθετήσει επαρκή πολιτική ασφάλειας, αλλά επίσης ότι οι πιθανότητες προσβολής της διαδικτυακής τους υποδομής είναι μηδαμινές.

Προφανώς όσοι IT managers πιστεύουν ότι η πληροφοριακή τους υποδομή είναι απροσπέλαστη τότε σίγουρα έχουν κάνει κάποιο λάθος.

Δυστυχώς δεν υφίσταται 100% ασφάλεια για καμία πληροφοριακή υποδομή και εκείνοι που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο πιθανότατα να έχουν λανθασμένη άποψη για την ασφάλεια εν γένει.

Πηγή: secnews.gr