Ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο-νάνος, το οποίο μπορεί να ωθείται προς τα εμπρός μέσω ηλεκτρικών παλμών, αποτελεί τη δημιουργία Ολλανδών επιστημόνων.  
Το ηλεκτροκίνητο όχημα, το οποίο έχει το μέγεθος ενός μορίου, διαθέτει το σχήμα αυτοκινήτου καθώς και τέσσερις ρόδες, σε σχήμα κουπιών. Ωστόσο, το μέγεθός του υπολογίζεται στο ένα εκατομμυριοστό ενός μέσου οικογενειακού αυτοκινήτου!  
Η παρθενική του διαδρομή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη -έξι nanometers- , όπως και η ποσότητα των καυσίμων του, καθώς χρειάστηκε 500 millivolts για κάθε μισή στροφή των τροχών του.   

Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας, υποστηρίζουν επιστήμονες, καθώς η δημιουργία αυτή αποδεικνύει ότι ένα μόριο μπορεί να απορροφήσει εξωτερική ηλεκτρική ενέργεια και να την μετατρέψει σε κίνηση.