Μια ομάδα επιστημόνων συμπίεσε σίδηρο μεταξύ δύο διαμαντιών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, καταφέρνοντας πιέσεις 17 εκατομμυρίων φορών από την πίεση που αισθανόμαστε στην επιφάνεια. «Η μελέτη των ιδιοτήτων του σιδήρου είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του πώς ο πυρήνας συμπεριφέρεται», λέει ηJennifer Jackson, βοηθός καθηγητή mineral physics στο Caltech.

Η ομάδα χρησιμοποίησε την διαδικασία «Diamond Anvil Cells» για να συντρίψει μικροσκοπικά δείγματα του μετάλλου μεταξύ των δύο διαμαντιών, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, προχώρησε σε μετρήσεις δονήσεων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά των σεισμικών μετρήσεων του πυρήνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, απέδειξαν ότι ο σίδηρος λιώνει στους 5.500 βαθμούς Κελσίουμέσα στον πυρήνα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση των προσμίξεων που είναι παρούσες στην καρδιά του πλανήτη μας, και πώς το «γεωδυναμό», που τροφοδοτεί το μαγνητικό πεδίο, λειτουργεί.

Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες των δονήσεων που βρήκαν, έδωσε στην ομάδα στοιχεία για τον υπολογισμό των προσμείξεων στον πυρήνα.

Η κατανόηση του τι συμβαίνει στον πυρήνα της Γης, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν πώς σχηματίστηκε ο πλανήτης μας, καθώς και για ποιο λόγο τα μαγνητικά πεδία συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται.