Οι ηλεκτρονικοί φακοί επαφής για διαβητικούς αποτελεί ένα project το οποίο αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και την Microsoft Research, η οποία ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα των χρηστών. Ο φακός επαφής εκμεταλλεύεται μια ενζυμική ηλεκτροχημική διαδικασία η οποία είναι ευαίσθητη στην γλυκόζη. Καθώς το ένζυμο αλληλεπιδρά με τα δάκρυα των ματιών, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες μετρήσεις οι οποίες και αναφέρονται μετά στους χρήστες.

πηγή: proho.gr