ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιοχή προστασίας της φύσης η λίμνη Καστοριάς

Δημοσίευση 1 Ιουνίου 2012, 15:52 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Περιοχή προστασίας της φύσης η λίμνη Καστοριάς
Facebook Twitter Whatsapp
Επίσημα πλέον η λίμνη της Καστοριάς ανακηρύσσεται σε περιοχή προστασίας της φύσης, με τη δημιουργία τριών διακριτών ζωνών και ιδρύεται Φορέας Διαχείρισής της, ενώ παράλληλα προστατεύονται 380 μικροί υγρότοποι στα νησιά, με δύο προεδρικά διατάγματα του ΥΠΕΚΑ.  
Επίσημα πλέον η λίμνη της Καστοριάς ανακηρύσσεται σε περιοχή προστασίας της φύσης, με τη δημιουργία τριών διακριτών ζωνών και ιδρύεται Φορέας Διαχείρισής της, ενώ παράλληλα προστατεύονται 380 μικροί υγρότοποι στα νησιά, με δύο προεδρικά διατάγματα του ΥΠΕΚΑ.   Με την ανακήρυξη της λίμνης της Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης, στόχος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, η διαχείριση των φυσικών και υδατικών πόρων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής, η προστασία της λίμνης κλιμακώνεται σε τρεις ζώνες και ειδικότερα, από τη «ζώνη απολύτου προστασίας» ως την «περιφερειακή ζώνη».  

Έτσι στη "ζώνη Α", τη «ζώνη απολύτου προστασίας», επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνον η επιστημονικήέρευνα και παρακολούθηση των οικολογικών παραμέτρων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η συντήρηση των υφιστάμενων οδών, δραστηριότητες προστατευτικές για το δάσος και την ισορροπία του οικοσυστήματος και η αγροτική παραγωγή, με τρόπο που συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων.  

Στη "ζώνη Β" επιτρέπονται, επιπλέον, η αναψυχή με τις κατάλληλες υποδομές της, η αλιεία, η συντήρηση των πολιτιστικών μνημείων, η συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών κοινής ωφελείας και οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκτός των ανεμογεννητριών.  

Στην «περιφερειακή ζώνη» λαμβάνουν χώρα οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση νερών, δόμηση, αναψυχή, αλιεία, γεωργία, κ.ά., οι οποίες καθορίζονται με τρόπο συμβατό με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Με αυτό τον τρόπο, το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών, όπως επίσης και τη διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης. Επίσης, στόχος είναι η οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, όπως και η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.  

Σημαντικός στόχος είναι ακόμη, η ανάδειξη του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.