ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

"Πράσινη ευκαιρία η κρίση"

Δημοσίευση 1 Δεκεμβρίου 2010, 12:48 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
"Πράσινη ευκαιρία η κρίση"
Facebook Twitter Whatsapp

Για τη στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα μίλησε χθες η Τίνα Μπιρμπίλη στο 21ο Συνέδριο του Ελληνο- Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η υπουργός Περιβάλλοντος εξήγησε πως αφού το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κινείται ταχύτατα προς την πράσινη ανάπτυξη το “πρασίνισμα” του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα έθετε τις βάσεις για τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για τη στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα μίλησε χθες η Τίνα Μπιρμπίλη στο 21ο Συνέδριο του Ελληνο- Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η υπουργός Περιβάλλοντος εξήγησε πως αφού το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κινείται ταχύτατα προς την πράσινη ανάπτυξη το “πρασίνισμα” του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα έθετε τις βάσεις για τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

“Είναι λάθος να περιορίζουμε την πράσινη ανάπτυξη μόνο στην πράσινη ενέργεια. Αφορά σε μια ριζική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου”, τόνισε η υπουργός.

Η πράσινη ανάπτυξη- μοχλός εξόδου από την οικονομική κρίση

“Η πράσινη στροφή της παγκόσμιας οικονομίας συντελείται πλέον με ταχύτατους ρυθμούς, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτό γίνεται αντιληπτό μεταξύ άλλων και από τα τεράστια προγράμματα πράσινων κινήτρων, τα οποία υλοποιούν τόσο οι αναπτυγμένες όσο και οι αναδυόμενες οικονομίες. Για την περίοδο 2008 - 2009 εκτιμάται ότι το ένα έκτο του συνολικού δημοσιονομικού πακέτου τόνωσης της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο –περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ($US)- κινήθηκε σε πράσινες δράσεις. Σε απόλυτους αριθμούς η Κίνα επένδυσε 218 δισ., οι ΗΠΑ 117 δισ., η Νότια Κορέα 60 δισ., η Ιαπωνία 43 δισ., η ΕΕ 23 δισ. δολάρια, κ.λπ. Αν συνδυάσει κανείς τις κρατικές ενισχύσεις με τις ιδιωτικές επενδύσεις και τη σταδιακή στροφή των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες προς πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η ταχύτητα και η ποιότητα της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία θα κρίνουν την θέση της κάθε χώρας στη νέα οικονομική πραγματικότητα”.

Τρόπος μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη

Απορρίπτοντας το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθούσε η χώρα μας (οικοδομές, τουρισμός, δημόσιο) η κ. Μπιρμπίλη τόνισε πως η έξοδος από την κρίση θα επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή όλων στην ταχύτατη μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο και έθεσε ως στόχο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πράσινου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι βασικοί τομείς υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος αυτού είναι:

- ο ενεργειακός, ο οποίος θα απορροφήσει το σημαντικότερο μέρος του προϋπολογισμού. Οι κύριοι στόχοι στον τομέα αυτού είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ(ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Η εξοικονόμηση στα κτίρια αποτελεί υποσχόμενο κλάδο της εγχώριας βιομηχανίας του κατασκευαστικού κλάδου. Τέλος, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας οφείλει να γίνει με τρόπο τέτοιο που θα φέρει νέες επενδύσεις στη χώρα, θα δημιουργήσει έδαφος για τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να παίξει η ΔΕΗ, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη.

- Οι επενδύσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων, σε έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων –με έμφαση τους υδάτινους πόρους και τα δάση- καθώς και αποκατάστασης των φυσικών τοπίων και προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.

- Ο τρίτος τομέας αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με έμφαση στις αστικές περιοχές, με κύριες δράσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων και στις παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται τα σχέδια Αθήνα 2014 και Θεσσαλονίκη 2012, που ήδη έχουν ανακοινωθεί και σύντομα αρχίζει η υλοποίησή τους, καθώς και δράσεις για την μείωση του θορύβου και της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας.

- Ο τέταρτος και τελευταίος τομέας αφορά στην ενίσχυση των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Οι δράσεις στον τομέα αυτόν αφορούν στην ενδυνάμωση των φορέων και των μηχανισμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης του δημοσίου, στη βελτίωση της πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία, στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στην προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών μέσα από εθελοντικές δράσεις.

Και τέλος η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Πέρα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, το δημόσιο θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνει πρότυπο πράσινης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Καθώς οι δαπάνες του δημοσίου αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης, η στροφή προς τις πράσινες δημόσιες προμήθειες μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των παραγωγικών προτύπων των προμηθευτών. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Δημόσιες Πράσινες Προμήθειες που βρίσκεται σε επεξεργασία από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή.

Η πράσινη ανάπτυξη να είναι προς όφελος όλων

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της πράσινης ανάπτυξης είναι η συμμετοχή όλων, τόσο στην προσπάθεια όσο και στα οφέλη. (...) Γι αυτό ανοίξαμε τον τομέα των ΑΠΕ και στους μικρομεσαίους παραγωγούς, ο τομέας των πράσινων κτιρίων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αφορά και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επίσης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και στηρίζουμε ενεργά τις εθελοντικές δράσεις.