ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κομισιόν: Η Ελλάς μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα την περίοδο 2007-2008 κατά 3,8%

Δημοσίευση 1 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κομισιόν: Η Ελλάς μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα την περίοδο 2007-2008 κατά 3,8%
Facebook Twitter Whatsapp

Η Επίτροπος για την Κλιματική Δράση Κόνη Χεντεγκάαρντ επιβεβαιώνει, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου, ότι κατά την περίοδο 2007-2008 οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου της Ελλάδος μειώθηκαν κατά 3,8%.

Η Επίτροπος για την Κλιματική Δράση Κόνη Χεντεγκάαρντ επιβεβαιώνει, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου, ότι κατά την περίοδο 2007-2008 οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου της Ελλάδος μειώθηκαν κατά 3,8%.

Αυτή η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σημειώθηκε σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τομέα της γεωργίας, λόγω της μείωσης της χρήσης συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων. Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα ακόμα στοιχεία για μεταγενέστερα έτη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάς βρίσκεται σε πορεία εκπλήρωσης του στόχου για τις εκπομπές βάσει της απόφασης επιμερισμού της επιβάρυνσης μέχρι το 2012. Οι εκπομπές για τους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ προβλέπεται να μειωθούν κατά 8,9%.

Στο ερώτημα του κ. Παπαστάμκου για τη συνολική απόδοση της ΕΕ σχετικά με το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Επίτροπος για την Κλιματική Δράση τονίζει ότι η ΕΕ-15 βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση για την υλοποίηση των στόχων της. Οι εκπομπές της ΕΕ-15 μειώθηκαν κατά 1,9% για την περίοδο 2007-2008. Μειώσεις σημειώθηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς, πλην του τομέα των νοικοκυριών και του τομέα των υπηρεσιών. Το σύνολο των εκπομπών των οδικών μεταφορών μειώθηκε σχεδόν κατά 3%. Οι εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν για πρώτη φορά από το 1992.

Πρόσφατες προβλέψεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να υπερκαλυφθεί ο στόχος του Κιότο. Αυτές οι προβλέψεις συνεκτιμούν τις πολιτικές και τα μέτρα που αναλαμβάνει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και τη χρήση των μηχανισμών ευελιξίας του Κιότο και των καταβοθρών άνθρακα. Επίσης, αυτές οι προβλέψεις συνυπολογίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Εάν υποτεθεί ότι όλα τα εν λόγω μέτρα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ-15 πιθανόν να μειωθούν μέχρι το 14,2%, επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του έτους αναφοράς κατά την περίοδο δέσμευσης. Προβλέπεται ότι ακόμη και τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 (και τα οποία έχουν μεμονωμένους στόχους στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο) θα επιτύχουν ή θα υπερκαλύψουν τους στόχους τους.