ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πιάνουν δουλειά οι ενεργειακοί πρεσβευτές

Δημοσίευση 7 Δεκεμβρίου 2010, 10:15 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πιάνουν δουλειά οι ενεργειακοί πρεσβευτές
Facebook Twitter Whatsapp

Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής το πρόγραμμα που αφορά στην καλύτερη διαχείριση των καταναλώσεων των νοικοκυριών των ενεργειακών πηγών (θερμανση, ηλεκτρική ενέργεια, νερό), μέσω της παροχής συμβουλών από «ενεργειακούς πρεσβευτές».

Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής το πρόγραμμα που αφορά στην καλύτερη διαχείριση των καταναλώσεων των νοικοκυριών των ενεργειακών πηγών (θερμανση, ηλεκτρική ενέργεια, νερό), μέσω της παροχής συμβουλών από «ενεργειακούς πρεσβευτές».

Oι Ενεργειακοί Πρεσβευτές είναι ένα έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εποπτευόμενου φορέα του ΥΠΕΚΑ, που στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες στην διαχείριση των καταναλώσεων τους για θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, μέσω της παροχής συμβουλών για εξοικονόμηση. Επιπλέον, επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την αναγκαιότητα των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Τα άτομα που θα δράσουν ως Ενεργειακοί Πρεσβευτές εργάζονται ήδη ως κοινωνικοί λειτουργοί, κυρίως στους δήμους και αφού παρακολουθήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση από το ΚΑΠΕ θα πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις με στόχο την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε οικογένειες που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια και θαπαρέχουν συμβουλές στο κοινό σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Οι Ενεργειακοί Πρεσβευτές, με τη συνδρομή των επιστημονικών στελεχών του ΚΑΠΕ, θα είναι σε θέση να αναλύσουν τις συνήθειες μίας οικογένειας ως προς την κατανάλωση ενέργειας και θα παρέχουν πληροφορίες για τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς.

Θα εντοπίζουν το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό (ζήτημα συμπεριφοράς ή ζήτημα που αφορά στο κτίριο, ή ακόμη και θέμα ενεργειακής τιμολόγησης), και θα συμβουλεύουν την οικογένεια για τις εφικτές λύσεις.

Όταν εντοπίσουν ένα πρόβλημα που οφείλεται στο ίδιο το κτίριο, θα ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για την εργασία που μπορεί να υλοποιηθεί, ή θα τους παραπέμπουν στο τοπικό ενεργειακό γραφείο ή τον ενεργειακό προμηθευτή για να αναζητήσουν το είδος της οικονομικής αρωγής και τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις για ανακαινίσεις και μικρές επενδύσεις. Ανάλογα με το πρόβλημα, το ΚΑΠΕ θα αποστείλει στους κατασκευαστές / ιδιοκτήτες το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Προβλέπεται ότι κάθε Ενεργειακός Πρεσβευτής θα έρθει αρχικά σε επαφή με τουλάχιστον 30 νοικοκυριά, ενώ ο τελικός του στόχος θα είναι να προσεγγίσει 100 νοικοκυριά. Τέλος, κάθε ενεργειακός πρεσβευτής, σε συνεργασία με τους τοπικούς υπευθύνους περί ενεργειακών και κοινωνικών θεμάτων, θα διοργανώσει εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού γύρω από τα ζητήματα κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται σε «ενεργειακή ένδεια», των οποίων το συνολικό εισόδημα δεν ξεπερνά ετησίως τα €15.000.

Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής το πρόγραμμα που αφορά στην καλύτερη διαχείριση των καταναλώσεων των νοικοκυριών των ενεργειακών πηγών (θερμανση, ηλεκτρική ενέργεια, νερό), μέσω της παροχής συμβουλών από «ενεργειακούς πρεσβευτές».