ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο νέος φορέας για τα πετρέλαια στο Αιγαίο

Δημοσίευση 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:40 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ο νέος φορέας για τα πετρέλαια στο Αιγαίο
Facebook Twitter Whatsapp

Εγκρίθηκε η δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση πετρελαίου

Εγκρίθηκε η δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση πετρελαίου

Σημαντικό χαρακτήρισε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης στην εκδήλωση της ελληνορωσικής φιλίας το επίπεδο συνεργασίας των δύο χωρών καθώς όπως ανακοίνωσε, εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο, νομοσχέδιο για τη δημιουργία φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μανιάτης, εξήγγειλε ένα  ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων εκείνων που θα επιτρέψουν στην Πράσινη Ανάπτυξη, να προχωρήσει με επιτυχία. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
1. Κλίμα και Ενέργεια: Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής με στόχο τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα.
2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων με γνώμονα την αειφορία και τη βιώσιμη αξιοποίηση τους.
3. Προώθηση πράσινων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
4. Ενίσχυση των μηχανισμών και των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή του προγράμματός μας, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο ευκαιριών και τόνωσης της οικονομίας. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπεται:
Η προσέλκυση και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης, ύψους €44 δισ. έως το 2015.
Η δημιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων 27.000 αφορούν σε προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.
Η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και της παραγωγής εξοπλισμού, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου.

Η μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.

Η ενεργειακή πολιτική που υλοποιούμε βασίζεται στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, και καθορίζεται από την υποχρέωση να διασφαλίζουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής.
Με μία γενναία στροφή προς τις ΑΠΕ και προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας, σχεδιάζουμε το οικονομικό μας μέλλον, βασιζόμενοι σε εγχώριους  ενεργειακούς πόρους με γνωστό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος.
Εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο, νομοσχέδιο για τη δημιουργία φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.
Για την Κύπρο, η πιθανότητα ανόρυξης ορυκτού πλούτου – φυσικό αέριο και πετρέλαιο – αποτελεί ζήτημα μεγάλης εθνικής σημασίας. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνει την κοινοτική νομοθεσία στο θέμα των υπεράκτιων γεωτρήσεων και να εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας σε όλη την ΕΕ με σκοπό να επιτρέπονται μόνο ασφαλείς και αειφόρες επιχειρησιακές λειτουργίες καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία των παράκτιων κρατών της Μεσογείου συμβάλλοντας  στον καλύτερο συντονισμό για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων.