ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Τράπεζα Κύπρου συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Δημοσίευση 21 Δεκεμβρίου 2010, 14:34 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Η Τράπεζα Κύπρου συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος
Facebook Twitter Whatsapp

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής του για προστασία του περιβάλλοντος, από την 1η Ιανουαρίου 2011 πολλά έντυπα και εκδόσεις του θα δημοσιεύονται ή αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την προστασία των δασών, τη μείωση της σπατάλης χαρτιού και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής του για προστασία του περιβάλλοντος, από την 1η Ιανουαρίου 2011 πολλά έντυπα και εκδόσεις του θα δημοσιεύονται ή αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την προστασία των δασών, τη μείωση της σπατάλης χαρτιού και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Μία από τις εκδόσεις του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, η οποία δεν θα εκτυπώνεται πλέον στη μορφή που είχε μέχρι τώρα, είναι η Ετήσια Έκθεση, αρχής γενομένης από την Έκθεση του 2010, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Απριλίου 2011.

Οι μέτοχοι θα μπορούν να μελετήσουν την Ετήσια Έκθεση του 2010 σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου (www.bankofcyprus.com, Σχέσεις Επενδυτών). Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των συμβούλων και η έκθεση των ελεγκτών θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή προς διανομή, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου.