ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά για την ανακύκλωση στην Πελοπόννησο

Δημοσίευση 17 Φεβρουαρίου 2011, 09:42 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Η Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά για την ανακύκλωση στην Πελοπόννησο
Facebook Twitter Whatsapp

Η ‘’Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά’’ και ο περιφερειακός σύμβουλος Λάμπρος Μπούκλης, με υπόμνημά του ζητά συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και διενέργεια πέντε ενημερωτικών ημερίδων,

Η ‘’Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά’’ και ο περιφερειακός σύμβουλος Λάμπρος Μπούκλης, με υπόμνημά του ζητά συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και διενέργεια πέντε ενημερωτικών ημερίδων,

στην έδρα της κάθε περιφερειακής ενότητας, σχετικά με τον αναθεωρημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και με την αναγκαιότητα προώθησης της ανακύκλωσης ως αυτονόητη αλλά και αποδεδειγμένα δόκιμη λύση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Ο κ. Μπούκλης στο υπόμνημά του σημειώνει ότι, ‘’σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας πρέπει (σε συμφωνία με όσα αναφέρει ο ΠΕΣΔΑ) για το 2011 να ανακυκλώσουμε 35.550 τόνους ετησίως, ενώ το 2009* ανακτήθηκαν μόνο 7.993 τόνοι υλικών συσκευασίας. Άρα πρέπει να υπάρξει, τουλάχιστον, 444% αύξηση εντός του 2011, δηλαδή σχεδόν να πενταπλασιαστούν οι επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης’’.

Προσθέτει επίσης πως, ‘’σύμφωνα με τα στοιχεία που ο εγκεκριμένος-αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ και η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), επισήμως, αναφέρουν, πρέπει η Περιφέρεια να αναλάβει, άμεσα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πρωτοβουλίες: ενημέρωσης του κοινού, επέκτασης και εντατικοποίησης της Ανακύκλωσης στην Πηγή, για να πετύχουμε τους Εθνικούς Στόχους του 2011’’.

Βάσει αυτών η Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά ζητά, η νέα περιφερειακή αρχή να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την άμεση κατάρτιση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού σχεδίου ανακύκλωσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου από το σύστημα μπλε κάδων.

Τέλος ο καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου να λάβουν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ‘’μεγάλη υστέρηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανακύκλωση’’ και να αναλάβουν άμεσα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εντός του 2011, δράση, με συγκεκριμένους στόχους.