ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαρούσι: Σύστημα ελέγχου για νερό & ατμοσφαιρική ρύπανση

Δημοσίευση 22 Φεβρουαρίου 2011, 10:32 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Μαρούσι: Σύστημα ελέγχου για νερό & ατμοσφαιρική ρύπανση
Facebook Twitter Whatsapp

Σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου, ύψους 800.000 ευρώ υπέγραψε η ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική, για την "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου".

Σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου, ύψους 800.000 ευρώ υπέγραψε η ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική, για την "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική αναδείχθηκε μειοδότρια στο σχετικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Το έργο αφορά την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε δεκαπέντε γεωτρήσεις από το σύνολο των γεωτρήσεων του Δήμου, καθώς και την προμήθεια μιας μονάδας παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης τελευταίας τεχνολογίας για την εκτίμηση της ρύπανσης που δέχεται ο Δήμος από τη διέλευση των οχημάτων στην Αττική Οδό. Η μονάδα είναι εύκολη στη μετακίνηση ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα σε διαφορετικά σημεία που χρήζουν έλεγχο. Επιπλέον συμπληρώνεται από όργανο μέτρησης της ηχητικής ρύπανσης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται στο Δήμο και δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες του Δήμου στο διαδίκτυο καθώς και σε δύο πινακίδες εξωτερικού χώρου σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία (Γηροκομεία, Νοσοκομεία κ.λπ.) και σε τρεις οθόνες ψηφιακής σήμανσης στο Δημαρχείο και στο ΚΕΠ του Δήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού οργανισμού ΕΟΧ 2004-2009 (50 %) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα παραδοθεί "με το κλειδί στο χέρι" μέχρι 31/04/2011.