ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ''Χτίζοντας το μέλλον''

Δημοσίευση 5 Απριλίου 2011, 07:30 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ''Χτίζοντας το μέλλον''
Facebook Twitter Whatsapp

Εννέα κλάδοι του τομέα υλικών / κατασκευών καλούνται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον" παρέχοντας εκπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με αντάλλαγμα προβολή και τεχνική υποστήριξη.

Εννέα κλάδοι του τομέα υλικών / κατασκευών καλούνται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον" παρέχοντας εκπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με αντάλλαγμα προβολή και τεχνική υποστήριξη.

Το πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον" σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόκειται να προκηρυχθεί αυτόν το μήνα και προβλέπεται να εξασφαλίσει εκπτώσεις 25 - 30 % σε όσους θελήσουν να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους. Στόχος είναι να γίνουν 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικά κτήρια) και το προβλεπόμενο όφελος για τους πολίτες από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ.

Το ΚΑΠΕ με σημερινή ανακοίνωσή του κάλεσε εννέα κλάδων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης εθελοντικών συμφωνιών συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι εταιρείες που καλούνται δραστηριοποιούνται σε:

- κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση κουφωμάτων,

- κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση μονωτικών υλικών,

- κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης υψηλής απόδοσης,

- κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση υψηλής απόδοσης συστημάτων ψύξης - θέρμανσης - αερισμού σε επαγγελματικά κτήρια,

- κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων σε επαγγελματικά κτήρια,

- κατασκευή/ εισαγωγή υλικών ψυχρών οροφών,

- κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων,

- κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση συστημάτων Τεχνητού Φωτισμού σε επαγγελματικά κτήρια,

- εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου BEMS σε επαγγελματικά κτήρια.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει προβολή των προϊόντων μέσα από ευρεία ενημερωτική καμπάνια, καθώς και τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα, που δεν διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση, λόγω τεχνικής ή οικονομικής αδυναμίας, προκειμένου να την αποκτήσουν και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Α. Λιανού, τηλ 210 6603271, e-mail :[email protected]

Άλλωστε, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Χτίζοντας το Μέλλον", καλεί πτυχιούχους μηχανικούς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο ποιοτικός έλεγχος των κατασκευών, που θα αναληφθούν στα πλαίσια του έργου, για την διασφάλιση των πολιτών και την επίτευξη των στόχων της δράσης, θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλα ειδικευμένους και εξοπλισμένους μηχανικούς.

Το πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που εξασφαλίζει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές εκπτώσεις στους πολίτες που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, καθώς και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το ΚΑΠΕ καλεί μηχανικούς που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από το αρμόδιο όργανο) ισότιμο τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τεκμηριωμένη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε ενεργειακά θέματα του κτιριακού τομέα, τουλάχιστον τριών ετών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Χτίζοντας το Μέλλον".