ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές αγορές

Δημοσίευση 17 Μαΐου 2011, 11:37 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές αγορές
Facebook Twitter Whatsapp
Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκεται το σχέδιο νόμου «Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκεται το σχέδιο νόμου «Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ (ηλεκτρισμός) και 2009/73/ΕΚ (φυσικό αέριο), οι οποίες προβλέπουν το διαχωρισμό των εταιρειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου από τις αντίστοιχες εταιρείες που διαχειρίζονται την υποδομή του δικτύου. Οι δυο αυτές Οδηγίες επιφυλάσσουν παράλληλα και ένα αναβαθμισμένο ρόλο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με ενίσχυση τόσο των αρμοδιοτήτων της όσο και της ανεξαρτησίας της. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας των καταναλωτών με κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους για πρόσβαση σε πληροφόρηση και προστασία από καταχρηστικές πρακτικές προμηθευτών, ενώ λαμβάνεται και ιδιαίτερη πρόνοια για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011.