ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενεργειακό νομοσχέδιο: Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ρεύματος και αερίου

Δημοσίευση 18 Μαΐου 2011, 12:40 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ενεργειακό νομοσχέδιο: Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ρεύματος και αερίου
Facebook Twitter Whatsapp
Χάρτα 15 υποχρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου απέναντι στους πελάτες τους, όπως να τους ενηµερώνουν αναλυτικά πριν από τη σύναψη της σύµβασης για τους όρους της, να τους επιτρέπουν να αλλάξουν πάροχο χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και να µπορούν να υπαναχωρήσουν εντός δύο εβδοµάδων από την υπογραφή της, προβλέπει το ενεργειακό νοµοσχέδιο.
Χάρτα 15 υποχρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου απέναντι στους πελάτες τους, όπως να τους ενηµερώνουν αναλυτικά πριν από τη σύναψη της σύµβασης για τους όρους της, να τους επιτρέπουν να αλλάξουν πάροχο χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και να µπορούν να υπαναχωρήσουν εντός δύο εβδοµάδων από την υπογραφή της, προβλέπει το ενεργειακό νοµοσχέδιο. Πρόκειται στην ουσία για ένα είδος οδηγού επιβίωσης των καταναλωτών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου στο νέο τοπίο της απελευθερωµένης αγοράς.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις των προμηθευτών ρεύματος και αερίου είναι οι εξής:

- Εντός 3 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάξει προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική για τον ίδιο επιβάρυνση

- Κάθε εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί στον εν δυνάμει πελάτη πριν υπογράψει τη σύμβαση, τους όρους που αυτή περιλαμβάνει, και να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τις προϋποθέσεις που περιέχονται στα τιμολόγιά της

- Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της

- Παροχή υποχρεωτικά στον πελάτη στοιχείων σχετικά με τις εκάστοτε χρεώσεις, τη κατανάλωσή του, αλλά και για το συνολικό του κόστος

- Δημοσιοποίηση από τον προμηθευτή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους πελάτες του, που θα ελέγχονται από τη ΡΑΕ

- Υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για τη δυνατότητα ένταξης κάποιου καταναλωτή στην κατηγορία των «Ευάλωτων Πελατών»

- Ενημέρωση για τη δυνατότητα πρόσβασης ενός πελάτη στην «Υπηρεσία Τελευταίου Προμηθευτή» και στη «Καθολική Υπηρεσία»

- Ίση μεταχείριση όσων διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά.

- Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους επιβάλλονται.

- Ενημέρωση υποχρεωτικά για την υποβολή παραπόνων και την εξωδικαστική επίλυσης διαφορών

- Για κάθε διαφωνία ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στα ΚΕΠ ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή

- Ενημέρωση για το μίγμα των καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ενέργεια που πουλάει (π.χ. από ΑΠΕ, λιγνίτη, αέριο).

- Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το μείγμα της παρεχόμενης ενέργειας

- Εφαρμογή διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, χωρίς διακρίσεις, κάτι που θα ελέγχεται από τη ΡΑΕ

- Μόνο αν συντρέχουν λόγοι (όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε άλλον προμηθευτή), μπορεί να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιον πελάτη.Πηγή: energypress.gr