ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέσα Ιουνίου η δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

Δημοσίευση 2 Ιουνίου 2011, 17:23 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Μέσα Ιουνίου η δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
Facebook Twitter Whatsapp
Στα μέσα Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία για την πώληση των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου της χώρας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).
Στα μέσα Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία για την πώληση των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου της χώρας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με το XAA, στο οποίο ανατέθηκε η διενέργεια των δημοπρασιών.

Τα αδιάθετα δικαιώματα προέρχονται από τη λεγόμενη "Αποθήκη Νεοεισερχομένων" της περιόδου 2008 - 2012. Πρόκειται δηλαδή για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που είχαν κρατηθεί για να διατεθούν σε νέες βιομηχανικές μονάδες που εκτιμάτο, όταν έγινε η αρχική κατανομή των δικαιωμάτων από το κράτος, ότι θα λειτουργούσαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, λόγω και της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων έμειναν αδιάθετα δικαιώματα που αντιστοιχούν σε εκπομπές 10.000.000 τον. αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία και θα δημοπρατηθούν.

Σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τα διυλιστήρια, οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαρτοβιομηχανίες και μια σειρά ακόμη κλάδοι της βιομηχανίας υποχρεούνται να διαθέτουν δικαιώματα εκπομπής για τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουν. Μέρος των δικαιωμάτων αυτών τους διατίθεται δωρεάν από τις κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα θα πρέπει είτε να τα εξασφαλίζουν από την αγορά - είτε να περιορίζουν τις εκπομπές αερίων για να περιορίσουν την οικονομική τους επιβάρυνση. Από το 2013, καταργείται η δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής και κατ επέκταση στα τιμολόγια του ρεύματος.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ, τα έσοδα από τη δημοπράτηση των αδιάθετων δικαιωμάτων θα διοχετευθούν στο "Πράσινο Ταμείο" και θα καλύψουν μεταξύ άλλων το έλλειμμα του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη χρηματοδότηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές.