ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γεωθερμία: Διαβούλευση για τις αγροτικές άδειες εκμετάλλευσης

Δημοσίευση 2 Ιουνίου 2011, 17:44 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Γεωθερμία: Διαβούλευση για τις αγροτικές άδειες εκμετάλλευσης
Facebook Twitter Whatsapp
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις».
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις». Η ανάπτυξη όλων των μορφών ΑΠΕ αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας και ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Μέχρι σήμερα όμως η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών της χώρας ήταν πενιχρή με αποτέλεσμα να παραμένει ανεκμετάλλευτη η σημαντική αυτή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που μπορεί να αποφέρει σημαντικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες, όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία.

Για τον λόγο αυτό τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την διανομή της θερμικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, το οποίο συνέταξε ειδική ομάδα εργασίας.

Το εν λόγω σχέδιο εκπονήθηκε με όσο το δυνατόν απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων πέραν αυτών που προβλέπονται κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης του γεωθερμικού πεδίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης θα υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση και θα αρθεί και το τελευταίο εμπόδιο αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών στον πρωτογενή τομέα.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 6η Ιουνίου 2011.
Πηγή: econews.gr