ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο ΑΠΘ

Δημοσίευση 8 Μαΐου 2012, 16:05 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο ΑΠΘ
Facebook Twitter Whatsapp
Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης κινητικότητας και αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους χώρους της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ και την υποδειγματική υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι Πρυτανικές Αρχές αποφάσισαν τη δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης κινητικότητας και αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους χώρους της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ και την υποδειγματική υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι Πρυτανικές Αρχές αποφάσισαν τη δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η καθιέρωση της χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, αναμένεται να συμβάλλει:

-στην ελάττωση του αριθμού των κινούμενων αυτοκινήτων στο χώρο του πανεπιστημίου,

-στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στους χώρους της πανεπιστημιούπολης,

-στον περιορισμό των ατομικών δαπανών των χρηστών του συστήματος για αγορά καυσίμων ή εισιτηρίων,

-στην υιοθέτηση από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συνηθειών που συνάδουν με τις εναλλακτικές μορφές μετακινήσεων,

-στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των δημόσιων φορέων στην εφαρμογή πρακτικών για την βιώσιμη κινητικότητα,

-στην οικονομική στήριξη φοιτητών του Α.Π.Θ. που θα απασχοληθούν,

-στη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και

-στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Α.Π.Θ.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν αρχικά 60 ποδήλατα, τα οποία θα προορίζονται για αστική – περιαστική χρήση και θα είναι διαθέσιμα καθημερινά. Στο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων θα εργάζονται 10 φοιτητές σε θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την επέκταση του συστήματος.

Τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα διατίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Πηγή: econews.gr