ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χανιά: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιών

Δημοσίευση 24 Ιουνίου 2012, 16:38 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Χανιά: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιών
Facebook Twitter Whatsapp
Στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων, πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες τους, στο πλαίσιο της αποφυγής πυρκαγιών.
Στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων, πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες τους, στο πλαίσιο της αποφυγής πυρκαγιών.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 724 τ. Β/22.12.1987) περί «Μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές» που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ο Δήμος Χανίων, κάνει γνωστό στους ιδιοκτήτες ή στους με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως 100 μέτρων, ότι «υποχρεούνται να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά».

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 1 εδ. 26 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», θα προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση των ιδιοκτητών αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: econews.gr