Υλικά

  • 2 φιλέτα κοτόπουλο
  • 1 κυπε­λάκι ντο­μά­τες λιαστές
  • 300 γρ. κεφαλογραβιέρα
  • 4 κομ­μά­τια μπέικον
  • Αλάτι και πιπέρι
  • ελαιό­λαδο
  • Μίγμα τριμ­μέ­νης φρυ­γα­νιάς ή τριμμένα corn flakes με λίγο αλεύρι για πανάρισμα

Εκτέλεση

Πλέ­νουμε καλά τα φιλέτα και στη συνέ­χεια τα κόβουμε με ένα μικρό μαχαίρι από τα πλά­για έτσι ώστε να δημιουρ­γη­θεί μια μικρή φωλί­τσα (μπο­ρείτε να ζητή­σετε από τον κρε­ο­πώλη σας να το κάνει) και αλα­το­πι­πε­ρώ­νουμε τα φιλέτα μας. Κόβουμε τη κεφα­λο­γρα­βιέρα σε μικρά κυβά­κια καθώς επί­σης και το μπέι­κον σε λωρίδες.

Σε ένα τηγάνι προ­σθέ­τουμε το ελαιό­λαδο και το αφή­νουμε να κάψει σε χαμηλή φωτιά.

Γεμί­ζουμε τα φιλέτα μας με τα κυβά­κια κεφα­λο­γρα­βιέ­ρας τις λωρί­δες μπέι­κον και τις λια­στές ντομάτες. Κλεί­νουμε καλά τα φιλέτα με τη βοή­θεια 3 οδον­το­γλυ­φί­δων σε κάθε ένα. Πανά­ρουμε με το μίγμα τριμ­μέ­νης φρυ­γα­νιάς ώστε να πάει παν­τού.

Στη συνέ­χεια τοπο­θε­τούμε τα πανα­ρι­σμένα φιλέτα στο τηγάνι και τηγα­νί­ζουμε σε χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά γυρί­ζον­τας τα φιλέτα κάθε 2 λεπτά ώστε να παρα­μεί­νουν ζουμερά.