Μιά άλλη διάσταση στην κλα­σική σας σοκο­λάτα με λίγο Baileys και την παρα­κάτω συνταγή!

Υλικά

300ml γάλα
25g της μαύ­ρης σοκολάτας
50ml του Baileys ιρλαν­δική Cream

Εκτέλεση

Βρά­στε 300ml γάλα. Ρίχνουμε το μισό γάλα σε μια κανάτα με 25g της μαύ­ρης σοκο­λά­τας. Αφή­στε να μαλα­κώ­σει και ανα­κα­τεύ­ουμε μέχρι να γίνει λείο

Προ­σθέ­στε 50ml του Baileys και το υπό­λοιπο του γάλα­κτος. Χτυ­πάμε ξανάΡίχνετε σε δύο ποτή­ρια γυά­λινα. Στο­λί­ζουμε την κορυφή με σαν­τιγί και σοκο­λάτα μπούκλες

Κάθε μερίδα περιέ­χει 6,7 γραμ­μά­ρια αλκοόλ