Έχει vibe από ό,τι δείχνουν τα πράγματα η Ινδία στην πόλη.
Όλο και πληθαίνουν οι εκπρόσωποι της εκτενέστατης αυτής κουζίνας -πολλές κουζίνες στην πραγματικότητα- όποτε nan, paratha, vindaloo και biryani μπαίνουν στο γευστικό μας λεξιλόγιο όλο και περισσότερο.

Τελευταία άφιξη, στην περιοχή του Γκαζιού, το «Κοhenoor», το οποία ανοίγει αυτές τις μέρες στο χώρο του πρώην «Εscobar», στο νούμερο 41 της Τριπτολέμου. Περισσότερα σύντομα (Τριπτολέμου 41, 2103455762).


Πηγή: athinorama.gr