2.000 προϊόντα από 200 παραγωγούς στο μαγαζί που επιμένει ποιοτικά σε μια δύσκολη γειτονιά του κέντρου. Το Παντοπωλείον της Μεσογειακής ∆ιατροφής άνοιξε το Μάιο του 2005. Η ιδέα ανήκει στον Γιάννη Μπαρµπαλιά, η οποία όµως, όπως ο ίδιος λέει, καρποφόρησε µέσα από τη συνάντησή του µε τη Μαριάνα Κοµιτοπούλου. Το παντοπωλείο έγινε στην πορεία σηµείο αναφοράς για τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα µικρών κυρίως παραγωγών. Σήµερα έχει ανοίξει και δεύτερο κατάστηµα στο Παγκράτι, απασχολεί οκτώ άτοµα, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι γύρω στις 700.000 ευρώ.

Στα ράφια του υπάρχουν 2.000 κωδικοί ελληνικών προϊόντων και εκπροσωπούνται 200 παραγωγοί. Και δεν είναι µόνο ένα από τα πλουσιότερα παντοπωλεία από πλευράς ποικιλίας, είναι αυτό στο οποίο θα ανακαλύψουµε ό,τι νέο κυκλοφορεί. Γιατί το παντοπωλείο υποστηρίζει τους παραγωγούς, δίνει βήµα σε κάθε προϊόν που αξίζει και δεν ιδιοποιείται τη δουλειά τους, βάζοντας τη δική του ετικέτα στα προϊόντα τους. 

Σοφοκλέους 1, Αθήνα, τηλ. 210-32.34.612, Χρεµωνίδου 6, Παγκράτι, τηλ. 210-75.66.006.

Πηγή: gastronomos.gr