«Το Ενιαίο Λύκειο έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο του», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας της Κύπρου, Γιώργος Δημοσθένους, παρουσιάζοντας σήμερα την πρόταση του υπουργείου του για τη νέα δομή και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στη Μέση Εκπαίδευση. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Αναδιοργάνωση της κατανομής του διδακτικού χρόνου, κατάργηση των μισάωρων μαθημάτων και καθιέρωση ζώνης πολιτισμού κατά τα απογεύματα, στην οποία η συμμετοχή των μαθητών θα είναι εθελοντική.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισής τους Ενιαίο Λύκειο και Τεχνική Σχολή μετονομάζονται σε Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο αντίστοιχα.

Στο Γενικό Λύκειο, μεταξύ άλλων, γίνεται:

- Αναδιοργάνωση της κατανομής του διδακτικού χρόνου, κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους μαθητές της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου.

- Παροχή προς όλους τους μαθητές της 2ας και 3ης του Γενικού Λυκείου, ενός κοινού προγράμματος μαθημάτων κοινωνικής και ανθρωπιστικής παιδείας.

- Προσφορά στη 2α και 3η του Γενικού Λυκείου επτά προγραμμάτων εμβάθυνσης. Συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο θα προσφέρονται τα προγράμματα κλασσικών σπουδών, τεχνών, γλωσσών και ευρωπαϊκών σπουδών, θετικών επιστημών, βιοεπιστημών, οικονομικών επιστημών και διοίκησης, και τέλος εμπορίου, τουριστικών επιστημών και υπηρεσιών.

Στο τεχνολογικό λύκειο θα υπάρχουν τέσσερα προγράμματα εμβάθυνσης: Πολυτεχνικών σπουδών, τεχνών, εμπορίου τουριστικών επιστημών και υπηρεσιών και πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα ίδια ισχύουν και για το Τεχνολογικό Λύκειο, όπου θα παρέχονται τέσσερα προγράμματα εμβάθυνσης: πολυτεχνικών σπουδών, τεχνών, εμπορίου τουριστικών επιστημών και υπηρεσιών και πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το υπουργείο απέστειλε την πρότασή του στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και στη Συνομοσπονδία Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναμένει τις απόψεις τους εντός ενός μηνός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ