Παρά τη σταθερή κυριαρχία της αγγλικής ως γλώσσα εργασίας, η ζήτηση για μαθήματα γαλλικών αυξάνεται μεταξύ του προσωπικού της ΕΕ, τους διαπιστευμένους πρέσβεις και τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες,  λέει ο Thierry Lagnau, διευθυντής του «Alliance Française Bruxelles-Europe».

Η ζήτηση έχει αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία 10 χρόνια, με σχεδόν 5.000, τώρα, μαθητές εγγεγραμμένους για μαθήματα γαλλικών στο «Alliance Française» στις Βρυξέλλες, σε σχέση με τους λιγότερο από 2.000 μαθητές που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία, είπε ο Lagnau στην EurActiv.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η χρήση των γαλλικών μειώθηκε μεταξύ του προσωπικού της ΕΕ, με τα περισσότερα εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα να είναι στην αγγλική γλώσσα.

«Είναι αναμφισβήτητο ότι η «παγκοσμιοποιημένη» έχει επιβληθεί ως καθημερινή γλώσσα εις βάρος των γαλλικών», λέει ο Lagnau, ο οποίος ηγείται του  «Alliance Française» στις Βρυξέλλες, μια δημόσια ένωση που προωθεί τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο.

Η επιστροφή σε «περισσότερη ισορροπία» μεταξύ των γλωσσών, τώρα φαίνεται δύσκολη, παραδέχεται ο Lagnau με μια αίσθηση ρεαλισμού.

Με 27 κράτη μέλη και 23 επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γαλλικά έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την αρχική υπεροχή τους σε σχέση με τα αγγλικά, η οποία έχει γίνει η de facto γλώσσα εργασίας για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Dennis Abbott, εκπρόσωπος της Επιτρόπου για θέματα Εκπαίδευση στην ΕΕ Ανδρούλλα Βασιλείου, που είναι αρμόδια για θέματα πολυγλωσσίας, επιβεβαιώνει ότι «τα αγγλικά είναι η πιο χρησιμοποιούμενη γλώσσα» στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ.

Τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το 2011, η αγγλική ήταν η γλώσσα συγγραφής για το 77,04% του συνόλου των κειμένων που υποβλήθηκαν στις εσωτερικές μεταφραστικές υπηρεσίες της Ευρωπαικής Επιτροπής, από το 74,6% το 2009, δήλωσε ο Abbott. Συγκριτικά, η θέση της γαλλικής συνέχισε να διαβρώνεται, αντιπροσωπεύει μόνο το 7,13% των κειμένων, λιγότερο από το 8,32% του 2009. Τα γερμανικά, εν τω μεταξύ, περιορίζονται σε ένα δευτερεύοντα ρόλο, που αντιπροσωπεύει μόνο το 2,74% των κειμένων, παρά το γεγονός ότι αποτελεί την πιο ομιλούμενη γλώσσα στην ΕΕ, με σχεδόν 100 εκατομμύρια γηγενείς ομιλητές.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: ένα γαλλικό «οχυρό»
Αυτά τα στοιχεία είναι απογοητευτικά για τους υποστηρικτές της γλωσσικής πολυμορφίας. Αλλά ο Lagnau βλέπει και μία θετική πλευρά. Τα στοιχεία, λέει, πρέπει να μεταβάλλονται καθώς τα γαλλικά παραμένουν η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και χρησιμοποιούνται ευρέως σε ορισμένες υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως η Διεύθυνση Γεωργίας.

Για τον Lagnau, αυτά είναι  κάτι σαν «επάλξεις» για τα γαλλικά. Και παρόλο που η γλώσσα του Μολιέρου σπάνια πλεόν χρησιμοποιείται σε συνεδριάσεις της ΕΕ, λέει ότι παραμένει σε «συνομιλίες στους διαδρόμους» και, σε ορισμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής Γάλλους αξιωματικούς, όπου οι  συναλλαγές γίνονται ευκολότερες με «γλωσσική συνενοχή».

Επιπλέον, η παράβλεψη εντελώς των γαλλικών θα ήταν ένα «μειονέκτημα» για τους υπαλλήλους που επιθυμούν εξελίξουν την καρίερα τους στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου τα γαλλικά είναι η δεύτερη γλώσσα εργασίας. 

Στην πραγματικότητα, η διάβρωση των γαλλικών ως γλώσσα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχει παράδοξες επιδράσεις, επισημαίνει ο Lagnau. Με λιγότερους ομιλητές γύρω, η ζήτηση για μαθήματα γαλλικών τείνει να αυξάνεται στους κύκλους της ΕΕ, λέει.

Από τους 1.826 μαθητές το 2001, ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε σε 4.797 το 2011,σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές της Alliance Française. Από αυτούς, 657 ήταν διπλωμάτες και 17 εργάζονται στις Βρυξέλλες, έδρα του ΝΑΤΟ, λέει ο Lagnau. Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που σχετίζονται με τη διπλωματική ζωή στις Βρυξέλλες υπό την ευρύτερη έννοια - σύζυγοι ομογενών ή υπάλληλοι διεθνών εταιρειών.

«Η ζήτηση αυξάνεται», επιβεβαιώνει ο Lagnau, αναφέροντας ως απόδειξη «τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που πωλούνται, ο οποίος αυξάνεται σταθερά κατά περίπου 5% κάθε χρόνο για πάνω από 10 χρόνια».

«Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με ένα ενδιαφέρον παράδοξο: ενώ η χρήση της γλώσσας είναι μικρότερη σήμερα σε ιδρύματα, η ζήτηση για μαθήματα γαλλικών είναι πολύ έντονη»!

Ιστορικό
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν 23 επίσημες γλώσσες εργασίας και όλες οι κοινοτικές οδηγίες και οι κανονισμοί πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τους. 

Ωστόσο, στην ημερίσια λειτουργίας τους, τα όργανα της ΕΕ μεταφράζουν μερικά από τα εσωτερικά έγγραφα σε όλες τις 23 γλώσσες, προφανώς λόγω χρονικών και δημοσιονομικών περιορισμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σε γενικές γραμμές ως διαδικαστικές γλώσσες, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών του.

Πηγή: skai.gr