Η Κυπριακή Αστυνομία λαμβάνει «πρόσθετα μέτρα ασφάλειας» και διενεργεί συχνότερους ελέγχους σε ευαίσθητα σημεία, μετά τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, με την αποστολή μέσω ταχυδρομείου δεμάτων που περιέχουν ή πιθανόν να περιέχουν εκρηκτικούς μηχανισμούς, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου της Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός.

Ο κ. Κατσουνωτός είπε ότι με βάση τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και τις όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέσω του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας του Αρχηγείου της Αστυνομίας και με οδηγίες του Αρχηγού της Αστυνομίας, λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ιδιαίτερα στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, καθώς και στα σημεία διέλευσης από και προς τα κατεχόμενα.