Εκατό ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ορκωμοσία της κυβέρνησης του Μάριο Μόντι. Στον ιστότοπο της ιταλικής κυβέρνησης governo.it δημοσιεύεται ένας πρώτος απολογισμός, με αναφορά στα κύρια θέματα της ιταλικής και ευρωπαϊκής επικαιρότητας. «Όλοι οι συντελεστές της κοινωνίας πρέπει να πάρουν μέρος στην προσπάθεια για την διάσωση και την ανάπτυξη της Ιταλίας», αναφέρεται στο κείμενο απολογισμού της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σε ό,τι αφορά την πιο πρόσφατη δέσμη μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκε την 20ή Ιανουαρίου τονίζεται ότι «ο στόχος είναι η απάλειψη δυο εμποδίων που επί δεκαετίες εμπόδιζαν την ανάπτυξη της Ιταλίας: του ελλιπούς ανταγωνισμού και της ανεπάρκειας των υποδομών».

Στον απολογισμό της μέχρι σήμερα δραστηριότητας του Μάριο Μόντι και τον συνεργατών του υπογραμμίζεται επίσης ότι «κατά τους πρώτους τρεις αυτούς μήνες η κυβέρνηση περιέκοψε μόνιμα έξοδα τα οποία σχετίζονται με διάφορους τομείς της και συνολικά αγγίζουν τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ».

Στις περικοπές περιλαμβάνεται το «πάγωμα» των αμοιβών και των νέων προσλήψεων, ο περιορισμός των αποστολών στο εξωτερικό και η μείωση των εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

«Μια προσεκτική αναθεώρηση των εξόδων του δημοσίου θα μπορούσε να βοηθήσει και στο να αποφευχθεί η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, που έχει προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο», τονίζεται στο κείμενο που η ιταλική κυβέρνηση ανάρτησε στο Διαδίκτυο.

Σε σχέση με την οικονομική κρίση ο «προσωρινός απολογισμός της κυβέρνησης Μόντι» αναφέρει ότι «το Ευρώ ήταν έως τώρα η πιο φιλόδοξη τελειοποίηση του κοινοτικού οικοδομήματος. Η κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να μην μετατραπεί σε στοιχείο αποσύνθεσης και απομόνωσης μεταξύ ευρωπαίων».

Στόχος των προσπαθειών της κυβέρνησης είναι να μετατραπεί η Ιταλία «από χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε μοντέλο για να ξεπερασθεί η κρίση της Ευρωζώνης», αναφέρεται στο κείμενο. Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ